Για να φύγει ο λεκές από βερνίκι παπουτσιών  ακολουθήστε τα ακόλουθα:

Πλύνετε  στο χέρι με υγρό απορρυπαντικό και μερικές σταγόνες αμμωνίας.
Αν ο λεκές είναι έντονος, χρησιμοποιήστε νέφτι. Μετά πλύντε με απορρυπαντικό.