Για να φύγει ο λεκές από κόλλα ακολουθήστε τα ακόλουθα:

Ελέγξτε πρώτα την ετικέτα για τον τύπο του υφάσματος. Οι απλές κόλλες αφαιρούνται με ασετόν. (Το ασετόν φθείρει τις υφάνσεις ασετάτ,  καθώς και τις συνθετικές.