Για να φύγει ο λεκές από το ιώδιο   ακολουθήστε τα ακόλουθα:

Μουλιάστε αμέσως  σε διάλυμα απορρυπαντικού για πλύσιμο στο χέρι, όπου έχετε προσθέσει  και λίγες σταγόνες αμμωνίας. Μετά πλύντε κανονικά.