Για να φύγει ο λεκές από καφέ ή τσάι  ακολουθήστε τα ακόλουθα:

Πλύντε αμέσως με απορρυπαντικό.
Αν χρειαστεί πλύντε τα λευκά σε διάλυμα χλωρίνης  και τα χρωματιστά με Kleenex Color.